info@startsmart.co.il
מס' טלפון: 03-6442207

יועץ עסקי או יועצת עסקית במי לבחור?

  מה מתאים לעסק שלך-  ליווי עסקי על ידי יועץ עסקי או יועצת עסקית ?.
 כאשר מדובר בלווי עסקי מקצועי , השאלה האם להעסיק יועץ עסקי או יועצת עסקית היא לא ממשרלוונטית ,השאלות החשובות יותר בהתלבטות האם לשכור את שרותיו של יועץ עסקי או
 1. מה המשימה שעל הפרק , והאם היועץ העסקי או היועצת שעל הפרק מי מהם מתאים יותר ומיומן יותר למלא אותה .

 2. מה סוג המיומנות הנדרשת – ולמי מהם ניסיון רב יותר , לדוגמא: לעסק שזקוק להתוויה שלאסטרטגיה עסקית 

ולביצוע פעולות מיתוג שנגזרות ממנה  הגיעו שני יועצים עסקיים למועמדים הסופיים .

 ליועצת הייתה שורה ארוכה מאוד של עסקים אותם לוותה במישורים האסטרטגיים וגם תיק עבודות מכובד
של עבודות מיתוג מרשימות בהן היה המשרד שלה מעורב בשנים האחרונות. ליועץ היה רקורדמרשים בלווי עסקי של עסקים בחו"ל ללא כל יתרון משמעותי במיתוג .
 במי לדעתכם בחר בית העסק?     כמובן שבמקרה זהנבחרה היועצת העסקית ולא היועץ העסקי
 כי ההתמחות שלה התאימה יותר למשימה שעל הפרק . 
 3. יש  עסקים שבהם מעדיפים מאיזו שהיא סיבה של "דעה קדומה" דווקא יועצת עסקיתאו דווקא יועץ עסקי

 משיקולים וסיבות אישיות ומכל מני ניסיונות חיים שחוו אותם בעלי עסק.

  4.המציאות מוכיחה שברוב המקרים בהתלבטות האם לבחור ביועצת עסקית או יועץ עסקי , מהשמכריע בסופו של דבר הם המרכיבים הבאים: 
 מידת התאמת היועץ העסקי או היועצת העסקית למשימה שעל הפרק ,  
   הצעת הליווי [ מה היא כווללת ? ] פעמים רבות מגלים כי ההצעה ל"לווי עסקי" שהתקבלהמהיועצת העסקית או לחילופין מה "יועץ העסקי"  "נדיבה" ומקיפה מכלול של צרכים מאותההצעה שהוגשה על ידי יועץ עסקי או יועצת עסקית ממשרד אחר- כמובן שבמקרה כזה תיבחר

ההצעה הטובה ביותר ללווי עסקי לבעל או לבעלת העסק .

 המלצות – למי מהמועמדים יש המלצות רבות יותר ליועץ העסקי ? או ליועצת העסקית?  
 והדבר החשוב מכל כימיה – האם בעל או בעלת העסק מרגיש נח יותר עם היועצת העסקית או עם היועץ העסקי
 ברמת התקשורת הבנאישית . בסופו של דבר ליווי עסקי לפני כל דבר הוא כמו סוג של שותפות ,וכמייה בין בעל העסק / בעלת העסק ליועצת העסקית ואו ליועץ  העסקי היא שתכריע בסופו של יום את הכף , במיוחדכשמדובר בייעוץ ארוך טווח ובהנחה כמובן שכל שאר המשתנים במשוואה שווים .     
 

info@startsmart.co.il | סטארט סמארט, ברטונוב 10 תל אביב 03-6442207 פקס 03-6442317
© סטארט סמארט 2020