info@startsmart.co.il
מס' טלפון: 03-6442207

מוח שיווקי

מוח שיווקי להשכרה…

זקוקים  ל "ראש שיווקי"  מבלי להגדיל את מצבת כוח האדם בחברה?

מחפשים  פונקציה שתלווה מקצועית את כל משימות  השיווק השוטפות ?

במקום לשחוק אנרגיות מיותרות ויקרות … "חשבו חכם" …

מהיום תוכלו להשכיר מוח שיווקי , מבלי "לשלם" על כל "הגוף"… ותקבלו

חשיבה וגיבוש אסטרטגיות עסקיות ושיווקיות עם הצוות המוביל.

בניית תוכנית שיווק מתוקצבת ישימה ורלוונטית לחברתכם .

הכוון /מעקב ואו ביצוע בפועל של פעילות שיווקית עליה יוחלט בתוכנית .

רענון  התקשרות השיווקית של חברתכם: לוגו וניירת משרדית , פולדר/פרוספקט,

שדרוג התקשורת השיווקית הכתובה  .

הקמת או עדכון ושדרוג אתר אינטרנט .

כינון שיתופי פעולה אסטרטגיים .

ייזום פעולות שיווק יצירתיות .

שדרוג פניות שיווקיות ועסקיות של חברתכם

שימור לקוחות

פניה ללקוחות חדשים.

הכנה לתערוכה .

פיתוח רעיונות ויוזמות עסקיות ושיווקיות חדשות.

יתרונות :

       ביצוע אפקטיבי ואיכותי  .

      בעלויות פחותות .

      במוטיבציה מוגברת .

      תוצאות משביעות רצון.

      עמידה בלוח זמנים שהטווה מראש.

 

מהיום "חישבו חכם" כי זמנים מטורפים מצריכים פתרונות יצירתיים …

info@startsmart.co.il | סטארט סמארט, ברטונוב 10 תל אביב 03-6442207 פקס 03-6442317
© סטארט סמארט 2020