info@startsmart.co.il
מס' טלפון: 03-6442207

אודות start smart

עשייה עסקית ושיווקית שמביאה ברכה מקורה בחשיבה תחילה. בעידן ה"צונאמי" העסקי והתקשורתי יצירתיות , הגיון עסקי ויצירת בולטות הן כורח המציאות – ואלו הם המשאבים שאנו מביאים לטובת העסק שלכם.

"מקימים עסק חדש – תחשבו כבר בהתחלה כמו "מותג גדול.

START SMART הנו "מכרה זהב עסקי" של ידע הבנה וניסיון עסקי ושיווקי המשלב חשיבה אסטרטגית לצד יכולת יישומית מוכחת בשלבי הביצוע.

היתרון הבולט שלנו הנו ביכולת להעניק בכתובת אחת את מכלול השרות למשימה שעל הפרק.

ברשותנו:
רעיונות יצירתיים , ידע מקצועי, קשרים לאנשי מקצוע מובילים, וכלים פרקטיים למימוש בפועל.

אנו דוגלים בחשיבה אסטרטגית שיווקית לצד ליווי שוטף בשלבי הטקטיקה והיישום.

מחשבות "בוראות מציאות" והמשימה שלנו היא לסייע בידי לקוחותונו להפוך את תשוקתם העסקית למציאות של שפע סיפוק ושגשוג.

אנו מאמינים ב:

info@startsmart.co.il | סטארט סמארט, ברטונוב 10 תל אביב 03-6442207 פקס 03-6442317
© סטארט סמארט 2020